Skip to main content Skip to search

За нас

ИсаОдит оперира на българския пазар повече от 16 години и през времето е доказала своята компетентност, ефикасност и професионализъм.

През 2008 г. компанията въвежда система за контрол на качеството на одиторската дейност ИСО 9001:2008 и е сертифицирана от DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, Germany. От 25 септември 2015 г. системата е обновена съгласно изискванията на новия стандарт ИСО 9001:2015.

ИсаОдит има богат опит в одита и консултирането на различни компании; частни и публични предприятия; държавни или общински предприятия; дъщерни фирми на мултинационални компании регистрирани в България; пенсионни фондове; финансови кредитни институции; организации с нестопанска цел и други. национални компании – частни и листвани на фондовата борса;

Професионалната ни експертиза покрива бизнеси в различни индустрии, като: минно дело; енергетика; търговия на едро и дребно; туризъм, хотелиерство и ресторантьорство; медии; финансови услуги; селско стопанство; производство; недвижими имоти и други

Екип

Изабела Джалъзова

Управляващ партньор, Председател на БоД, Директор Одит и свързани с одита услуги

idzhalazova@isaaudit.bg
+359 888 636 734