Skip to main content Skip to search

Начало

Глобален достъп:

 • Международен опит и услуги за подкрепа на трансграничните сделки
 • Здрава мрежа от отношения
 • Помощ при приключване на сделки и решаване на проблеми

Национална сила

 • На пазара от повече от 20 години
 • Специализирани ресурси и капацитети
 • Един от най-големите фирми за професионални услуги фокусирана върху средния пазар
 • Задълбочено разбиране на индивидуалните нужди на средния пазар

Локален подход

 • Значително внимание от страна на партньорите и управляващия директор
 • Знания и опит в индустрията, както и за цялото предприятие
 • Специализирани професионалисти с богат професионален опит
 • Бърз отговор на разрешаването на проблеми и изпълняване на услуги в срок

За нас

Професионален счетоводен екип с международен опит.

ИсаОдит, предлага одиторски счетоводни и консултантски услуги, фокусирани върху разкриването и развитието на потенциала на вашия бизнес.

Компанията извършва своята дейност в съответствие с утвърдените световни практики и съгласно действащите закони на Р. България.

ИсаОдит има богат опит в одита и консултирането на различни компании; частни и публични предприятия; държавни или общински предприятия; дъщерни фирми на мултинационални компании регистрирани в България; пенсионни фондове; финансови кредитни институции; организации с нестопанска цел и други. национални компании – частни и листвани на фондовата борса;

Професионалната ни експертиза покрива бизнеси в различни индустрии, като: минно дело; енергетика; търговия на едро и дребно; туризъм, хотелиерство и ресторантьорство; медии; финансови услуги; селско стопанство; производство; недвижими имоти и други

Опит

ИсаОдит оперира на българския пазар повече от 16 години и през времето е доказала своята компетентност, ефикасност и професионализъм.

През 2008 г. компанията въвежда система за контрол на качеството на одиторската дейност ИСО 9001:2008 и е сертифицирана от DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, Germany. От 25 септември 2015 г. системата е обновена съгласно изискванията на новия стандарт ИСО 9001:2015.

Днес ИсаОдит е една от най-прогресивните фирми в държавата, с лидерство в предоставянето на услуги в различни области: