Skip to main content Skip to search

Услуги

ИсаОдит, предлага одиторски счетоводни и консултантски услуги, фокусирани върху разкриването и развитието на потенциала на вашия бизнес.

Компанията извършва своята дейност в съответствие с утвърдените световни практики и съгласно действащите закони на Р. България.

Днес ИсаОдит е една от най-прогресивните фирми в държавата, с лидерство в предоставянето на услуги в различни области:

Одит и услуги за изразяване на сигурност

 • Одит на самостоятелни и консолидирани финансови отчети
 • Ангажименти за преглед на финансова информация
 • Услуги за изразяване на сигурност
 • Одити със специално предназначение, в т.ч. верифициране на разходи по проекти, финансирани от ЕС или други международни организации

Данъчни услуги

 • Корпоративното данъчно планиране
 • Международно данъчно планиране
 • Данъчно планиране на физически лица
 • Управление на корпоративни и лични финанси
 • Трансферно ценообразуване

Счетоводни услуги

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Администриране на работни заплати
 • Изготвяне на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации
 • Изготвяне на специфични финансови отчети

Консултантски услуги

 • Управленско консултиране и повишаване ефективността на труда
 • Финансови консултации
 • Консултиране в сферата на производство и процеси на управление
 • Консултантски услуги предназначени за публичния сектор
 • Човешки ресурси и организационно развитие
 • ИТ одит и ИТ сигурност

Услуги при сделки

 • Подпомагане процеса на сключване на сделки, в т.ч извършване на финансов
 • Данъчно-правен дю дилиджънс
 • Капиталови пазари
 • Сливания и придобивания
 • Ликвидация
 • Подпомагане на процесите за възникване на желани сделки

ИТ Одит и консултации

IT Audit & Advisory
 • Penetration testing
 • Управление на информационната сигурност
 • Реакция при инциденти
 • Планиране на продължителност на бизнеса
 • Одит за ИТ сигурност
 • Готовност за съответствие

HR Одит и консултации

 • Назначаване на работа
 • HR Consulting
 • Управление на персонала и развитие
 • Стратегическо планиране и организационно развитие
 • HR одит
 • Кариерно консултиране
 • Индивидуализирано обучение и оценка

Правни услуги

 • Учредяване на компании
 • Преструктуриране на компании
 • Сливания и придобивания
 • Търговско право
 • Трудово право
 • Данъчно право
 • Лицензиране
 • Други юридически въпроси